Site announcements

VIAA 5.kārtas uzņemšana - informācija par tālāko procesu

by Uldis Strautkalns -

18.12.2020. izsūtīti līgumi visām "Namu pārziņu" grupām.  NP-2 mācības sāk 29.12.2020., NP-3 - 05.01.2021., NP-4 - 06.01.2021.
Programmā "Digitālā mārketinga satura veidošana" mācības tiks uzsāktas 2021. gadā. Līgumu izsūtīšana plānota decembrī.
Mācības notiks tikai tiešsaistē, klātienes nodarbības telpās nenotiks.


Pateicamies par izrādīto uzticību!

BAT Ziemassvētku apsveikums